Provstiudvalget

Provstiudvalget består foruden af provsten af en repræsentant for provstiets præster samt fire medlemmer, der repræsenterer hvert af provstiets ligningsområder. Sekretær er provstisekretær Sussi Lindholm Nielsen.

Formand: 
Provst Ove Kollerup Nielsen
Brøndbyøstervej 117 B, 2605 Brøndby
E: OK@km.dk

Næstformand: 
Eli Hagerup, Vallensbæk

Øvrige medlemmer:

Tage Bauer, Albertslund

Benny Klitbo, Glostrup

Jens Henrik Brabrand, Brøndby

Sognepræst

Elisabeth Arendt, præsterne i Glostrup Provsti