Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Økonomi

Provstiets økonomi

Provstiudvalget fastsætter den kirkelige ligning på baggrund af indsendte ønsker fra menighedsrådene. Beløbet lægges sammen med landskirkeskatten og meddeles kommunen. Det er kommunen der står for udregning af kirkeskatteprocenten.

Provstiudvalget påser, at kirkekassernes budget for det kommende regnskabsår er i overensstemmelse med de af provstiudvalget fastsatte rammer og bevillinger.

Provstiudvalgets vision

Mest mulig kirke for pengene.

Betænkning 1491 om folkekirkens økonomi (den grønne betænkning) og kirkefuntionærernes overenskomster betyder ændringer i tilrettelæggelsen af arbejdet for kirkernes medarbejdere.

I Glostrup opfordrer provstiudvalget menighedsrådene til nytænkning og samarbejde over sognegrænserne.

Rum for samarbejde på tværs af sognegrænser

Provstiudvalget bifalder samarbejde på tværs af sognegrænser.

  • Der afholdes møder mellem menighedsrådene med henblik på samtale og samarbejde
  • For præster afholdes provstikonventer på skift i provstiets sogne med praktisk og teologisk indhold
  • Provstiudvalget har taget initiativ til oprettelse af en Visionsgruppe for Glostrup provsti VGP klik her

Budgetprocedure

- Hvordan fungerer det?

Menighedsrådene indsender hvert år ønsker til budget for det kommende år til provstiudvalget.

Repræsentanter fra menighedsrådene indkaldes til budgetsamråd med provstiudvalget. På samrådet diskuteres menigehdsrådets visioner for det og de kommende år.

Herfter fastsætter provstiudvalget foreløbige rammer for drift og anlæg, som meldes til menighedsrådene i forbindelse med det årlige "Offentlige Budgetsamrådsmøde"

Menighedsrådene har mulighed for selv at prioritere inden for rammerne af driftbudgettet.

  

 

Budgetprocedure til Budget 2015

Provstiudvalget afholder budgetsamråd 2014 med henblik på fastlæggelse af den kirkelige ligning for 2015.

Hvert forår - afholder menighedsrådene syn og sender udskrifter af synsprotokoller til provstiet

Medio april - foreløbig drifsramme meddeles til menighedsrådene af provstiudvalget

15. juni - frist for indsendelse af budgetbidrag fra menighedsråd som skal overholde den udmeldte driftsramme. På bilag 5 og 6 kan anføres ønsker og behov til anlæg og motivation af ønsker til ændringer i drifstrammen

Budgetsamrådsmøder for hver af de fire ligningsområder (kommuner) mellem provstiudvalg og menighedsråd afholdes i september:

Menighedsrådene i Brøndby kommune. Mødested: Annexgården, Brøndbyøstervej 117 B, 2605 Brøndby

Menighedsrådene i Albertslund kommune. Mødested: Opstandelseskirken, Gymnasievej 2, 2605 Brøndby

Menighedsrådet i Vallensbæk kommune. Mødested: Glostrup Sognegård, Østervej 6, 2600 Glostrup

Menighedsrådet i Glostrup kommune. Mødested: Glostrup sognegård, Østervej 6, 2600 Glostrup

Provstiudvalget mødes hver gang kl. 18.00.

Provstiudvalget præsenterer på budgetsamrådet følgende:

- det endelige udskrivningsgrundlag fra kommunen

- bidrag til landskirkeskatten

- stiftsbidrag

- bidrag til provstiudvalgskassen (PUK) og øvrige fælles aktiviteter

- oplæg til afsættelse af beløb til uforudsete udgifter

- oplæg til kirkelig ligning i budgetåret

- de foreløbige budgetter og budgetbidrag drøftes.